Verbintenissenrecht

Een goede strategie is belangrijk.


Herkent u deze situatie?


Verbintenissenrecht is het recht dat ziet op alle civiele verbintenissen. Te denken valt aan een rechtsbetrekking tussen een schuldenaar en een schuldeiser. Discussies op het gebied van wanprestatie, onrechtmatige daad en onverschuldigde betaling vallen onder dit veelzijdige rechtsgebied. Strategisch opereren is hierbij vaak erg belangrijk.

Neem contact met ons op


Wilt u ons uw vraag voorleggen?

Neem gerust contact met ons op.